Kuulipüüdjaseina ehitus on lõppenud ja lasketiirud on jälle kõigile kasutamiseks avatud!