Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kuulutas 27.02.2020 välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Kääriku Spordikeskuse arendustegevustega seotud aladele. 02.06.2020 kogunenud konkursi žürii leidis, et Kääriku Spordikeskust peaks hakkama ilmestama Timo Tootsi (Masinism OÜ) poolt esitatud kunstiteos nimega “Valgusstart”.

 Kunstikonkursi eesmärk oli leida sobivaim kunstiteose (kogumi) ideelahendus 2017. aastal ja 2019 aastal valminud Kääriku Spordikeskuse Sportlasmajutushoone ja Kääriku Spordikeskuse Pallihalli ala(de)le. Kunstikonkursi raames otsiti avalikku ruumi rikastavat taiest/taieseid, mis lähtuks spordikeskuse tegevustest ning arengutest „targa“ spordikeskusena, keskuse (maastiku)arhitektuursetest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast.

 Tähtaegselt esitati konkursile neli tööd neljalt erinevalt autorilt, kõik neli esitajat vastasid võistlusjuhendis toodud nõuetele ning said hinnatud žürii poolt. Žürii koosnes Kunstnike Liidu, Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu, SA Tehvandi Spordikeskuse ning Tartu Ülikooli esindajatest.


 Konkursi komisjoni esimees, SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Kristjan Karis tänab konkursil osalejaid oma panuse eest ilmestamaks oma loominguga Kääriku Spordikeskust ning žüriid tehtud töö eest. “Koostöös võidutöö esitajaga astume nüüd edasisi samme, et oktoobrist saaksid meie keskuse külastajad juba teost nautida”, mainis juhatuse liige.

 Oma kavandi kirjelduses on autor maininud, et "Valgusstart" …. installatsioonid visualiseerivad sportlikku liikumist erinevate spordialade näitel: lumelaua "big air” hüpe, kuulitõuge ja lühimaajooks. Teosed on interaktiivsed ning võimaldavad külastajal neid käivitada. Iga objekti juures on element, mida katsudes animeeritakse lampide vilgutustena liikumise terve liikumise trajektoor. Lambid näitavad, kuidas lendab lumelaudur, kuidas tõugatakse kuuli ja kuidas joostakse sprinti. Teosed suunavad liikumisele - katsudes elementi, on võimalik joosta võidu Karl Erik Nazaroviga, jälitada Kristo Galeta kuuli või lennata nagu Mario Visnap.